Vi flyttar din hemsida helt gratis när du byter till oss.

HomeIntegritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 19:e Mars 2023

 

 

Denna integritetspolicy för cleverco AB (som gör affärer som kubes) (”kubes”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) beskriver hur och varför vi kan samla in, lagra, använda och/eller dela (”behandla”) din information när du använder våra tjänster (”tjänster”), till exempel när du:

 •       Besök vår webbplats på kubes.se, eller någon annan av våra webbplatser som länkar till denna integritetspolicy.
 •       Använd våra webbhotell eller domäntjänster.
 •       Samarbeta med oss på andra relaterade sätt, inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.

Frågor eller funderingar? När du läser det här meddelandet om sekretess kan du förstå dina rättigheter och valmöjligheter när det gäller sekretess. Om du inte samtycker till våra policyer och rutiner bör du inte använda våra tjänster. Om du fortfarande har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på privacy@cleverco.eu.

 

 

SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE PUNKTERNA

 

Den här sammanfattningen innehåller de viktigaste punkterna i vårt integritetsmeddelande, men du kan få mer information om något av dessa ämnen genom att klicka på länken efter varje nyckelpunkt eller genom att använda innehållsförteckningen nedan för att hitta det avsnitt du söker.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? När du besöker, använder eller navigerar i våra tjänster kan vi behandla personuppgifter beroende på hur du interagerar med kubes och tjänsterna, vilka val du gör och vilka produkter och funktioner du använder. 

 

Behandlar vi känsliga personuppgifter? Vi behandlar inga känsliga personuppgifter.

 

Får vi information från tredje part? Vi får ingen information från tredje part.

 

Hur behandlar vi din information? Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för att förebygga säkerhet och bedrägeri och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke. Vi behandlar din information endast när vi har en giltig juridisk anledning att göra det..

 

I vilka situationer och med vilka parter delar vi personlig information? Vi kan dela information i specifika situationer och med specifika tredje parter. 

 

Hur skyddar vi din information? Vi har organisatoriska och tekniska processer och förfaranden för att skydda dina personuppgifter. Ingen elektronisk överföring via internet eller teknik för informationslagring kan dock garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna överlista vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information. 

 

Vilka är dina rättigheter? Beroende på var du befinner dig geografiskt kan den tillämpliga sekretesslagen innebära att du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter. 

 

Hur utövar du dina rättigheter? Det enklaste sättet att utöva dina rättigheter är genom att fylla i vårt formulär för begäran om information om registrerade personer som finns här: kubes.se/gdpr, eller genom att kontakta oss. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 

Vill du veta mer om vad kubes gör med den information som vi samlar in? Klicka här för att läsa meddelandet i sin helhet.

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?
 3. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ÅBEROPAR VI FÖR ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?
 4. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
 5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
 6. HUR HANTERAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?
 7. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?
 8. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?
 9. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?
 10. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL INTEGRITET?
 11. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT UNDVIKA SPÅRNING.
 12. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
 13. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
 14. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?

 

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

 

Personlig information som du lämnar ut till oss

 

I korthet: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

 

Vi samlar in personlig information som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på tjänsterna, uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på tjänsterna eller när du kontaktar oss på annat sätt.

 

Personlig information som du lämnar. Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och tjänsterna, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan omfatta följande:

 •       lösenord
 •       användarnamn
 •       postadresser
 •       e-postadresser
 •       telefonnummer
 •       namn
 •       Faktureringsadresser
 •       Numren på betalnings-/kreditkorten.

Känslig information. Vi behandlar inte känslig information.

 

Betalningsuppgifter. Vi kan samla in uppgifter som är nödvändiga för att behandla din betalning om du gör inköp, t.ex. ditt betalningsinstrumentnummer och den säkerhetskod som är kopplad till ditt betalningsinstrument. Alla betalningsuppgifter lagras av Stripe. Du kan hitta deras länk(er) till sekretessmeddelanden här: https://stripe.com/se/privacy.

 

All personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt, och du måste meddela oss alla ändringar av sådan personlig information.

 

Information som samlas in automatiskt

 

I korthet: Viss information – såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker våra tjänster.

 

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på tjänsterna. Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller din kontaktinformation), men kan innehålla enhets- och användningsinformation, t.ex. din IP-adress, webbläsarens och enhetens egenskaper, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra tjänster och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av våra tjänster och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

 

Liksom många andra företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.

 

Den information som vi samlar in omfattar:

 •       Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är tjänsterelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du får tillgång till eller använder våra tjänster och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa logguppgifter omfatta din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och inställningar samt information om din aktivitet i tjänsterna (t.ex. datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och filer som du tittar på, sökningar och andra åtgärder som du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade ”kraschdumpar”) och maskinvaruinställningar).
 1. HUR BEHANDLAR VI DIN INFORMATION?

 

I korthet: Vi behandlar din information för att tillhandahålla, förbättra och administrera våra tjänster, kommunicera med dig, för att förebygga säkerhet och bedrägerier och för att följa lagen. Vi kan också behandla din information för andra ändamål med ditt samtycke.

 

Vi behandlar din personliga information av olika skäl, beroende på hur du interagerar med våra tjänster, inklusive:

 •       För att underlätta skapande och autentisering av konton och på annat sätt hantera användarkonton. Vi kan behandla din information så att du kan skapa och logga in på ditt konto samt hålla ditt konto i skick.
 •       För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan behandla din information för att ge dig den begärda tjänsten.
 •       För att svara på användarnas förfrågningar/erbjuda support till användarna. Vi kan behandla din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med den begärda tjänsten.
 •       För att skicka administrativ information till dig. Vi kan behandla din information för att skicka dig information om våra produkter och tjänster, ändringar av våra villkor och policyer och annan liknande information.
 •       För att uppfylla och hantera dina beställningar. Vi kan behandla din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som du gör via tjänsterna.
 •       För att begära feedback. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av våra tjänster.
 •       För att skicka marknadsföring och reklam till dig. Vi kan komma att behandla de personuppgifter som du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden. För mer information, se ”VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER? ’ nedan).
 •       För att skydda våra tjänster. Vi kan behandla din information som en del av våra ansträngningar att hålla våra tjänster säkra och skyddade, inklusive övervakning och förebyggande av bedrägerier.
 •       För att identifiera användningstrender. Vi kan behandla information om hur du använder våra tjänster för att bättre förstå hur de används så att vi kan förbättra dem.
 •       För att rädda eller skydda en persons vitala intressen. Vi kan behandla din information när det är nödvändigt för att rädda eller skydda en individs vitala intressen, t.ex. för att förhindra skada.

 

 1. VILKA RÄTTSLIGA GRUNDER ÅBEROPAR VI FÖR ATT BEHANDLA DIN INFORMATION?

 

I korthet: Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt och vi har en giltig rättslig grund (dvs. en rättslig grund) för att göra det enligt tillämplig lag, t.ex. med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster för att ingå eller fullgöra våra avtalsförpliktelser, för att skydda dina rättigheter eller för att tillgodose våra legitima affärsintressen.

 

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) måste vi förklara vilka giltiga rättsliga grunder vi åberopar för att behandla dina personuppgifter. Vi kan därför förlita oss på följande rättsliga grunder för att behandla dina personuppgifter:

 •       Samtycke. Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss tillstånd (dvs. samtycke) att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Klicka här för att få veta mer.
 •       Fullgörande av ett avtal. Vi kan behandla dina personuppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig, inklusive tillhandahållandet av våra tjänster eller på din begäran innan vi ingår ett avtal med dig.
 •       Legitima intressen. Vi kan behandla din information när vi anser att det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen och dessa intressen inte väger tyngre än dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter. Vi kan till exempel behandla dina personuppgifter för några av de syften som beskrivs för att:
 •       Skicka information till användare om specialerbjudanden och rabatter på våra produkter och tjänster.
 •       Analysera hur våra tjänster används så att vi kan förbättra dem för att engagera och behålla användarna.
 •       Diagnostisera problem och/eller förhindra bedräglig verksamhet.
 •       Förstå hur våra användare använder våra produkter och tjänster så att vi kan förbättra användarupplevelsen.
 •       Rättsliga skyldigheter. Vi kan komma att behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, till exempel för att samarbeta med ett brottsbekämpande organ eller en tillsynsmyndighet, utöva eller försvara våra rättsliga rättigheter eller lämna ut din information som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.
 •       Viktiga intressen. Vi kan behandla din information om vi anser att det är nödvändigt för att skydda dina vitala intressen eller en tredje parts vitala intressen, t.ex. i situationer med potentiella hot mot en persons säkerhet.

 

 1. NÄR OCH MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

I korthet: Vi kan dela information i specifika situationer som beskrivs i detta avsnitt och/eller med följande tredje parter.

 

Leverantörer, konsulter och andra tredjepartsleverantörer. Vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter (”tredje parter”) som utför tjänster åt oss eller för vår räkning och som behöver tillgång till sådan information för att utföra det arbetet. Vi har avtal med våra tredje parter som är utformade för att hjälpa till att skydda dina personuppgifter. Detta innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter om vi inte har instruerat dem att göra det. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon annan organisation än oss. De förbinder sig också att skydda de uppgifter som de innehar för vår räkning och att bevara dem under den period som vi anvisar. De tredje parter som vi kan komma att dela personuppgifter med är följande:

 •       Tjänster för molntjänster

Vultr

 •       Optimering av innehåll

Google Fonts och Cloudflare CDN

 •       Domäntjänster.

OpenProvider och Let’s Encrypt

 •       Optimering av funktionalitet och infrastruktur

Vultr, Bunny och Cloudflare

 •       Kontrollpanel för webbhotell.

DirectAdmin

 •       Betalning och fakturering

Stripe och WHMCS.

 •       Webb- och mobilanalyser

Google Analytics och Rankmath

 

 

 

Vi kan också behöva dela din personliga information i följande situationer:

 •       Verksamhetsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.
 •       Anslutna företag. Vi kan komma att dela din information med våra dotterbolag, och i så fall kräver vi att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och eventuella dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 •       Affärspartner. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

 

 1. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?

 

Kort sagt: Vi kan använda cookies och annan spårningsteknik för att samla in och lagra din information.

 

Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

 

 1. HUR HANTERAR VI DINA SOCIALA INLOGGNINGAR?

 

Kort sagt: Om du väljer att registrera dig eller logga in på våra tjänster med hjälp av ett konto i sociala medier kan vi få tillgång till viss information om dig.

 

Våra tjänster ger dig möjlighet att registrera dig och logga in med hjälp av dina kontouppgifter för sociala medier från tredje part (t.ex. dina Facebook- eller Twitter-loginuppgifter). Om du väljer att göra detta kommer vi att få viss profilinformation om dig från din leverantör av sociala medier. Den profilinformation som vi får kan variera beroende på vilken leverantör av sociala medier det gäller, men kommer ofta att omfatta ditt namn, din e-postadress, din vänlista och din profilbild, samt annan information som du väljer att offentliggöra på en sådan social medieplattform.

 

Vi kommer endast att använda den information vi får för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller som på annat sätt klargörs för dig på de relevanta tjänsterna. Observera att vi inte kontrollerar, och inte är ansvariga för, annan användning av dina personuppgifter av din tredjepartsleverantör av sociala medier. Vi rekommenderar att du läser deras integritetsmeddelande för att förstå hur de samlar in, använder och delar din personliga information och hur du kan ställa in dina sekretesspreferenser på deras webbplatser och appar.

 

 1. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

 

Kort sagt: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna integritetspolicy, om inte annat krävs enligt lag.

 

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller dina personuppgifter längre än tre (3) månader efter det att användarens konto har avslutats.

 

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådana uppgifter, eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och isolera dem från vidare behandling tills radering är möjlig.

 

 1. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

 

Kort sagt: Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

 

Vi har infört lämpliga och rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller teknik för informationslagring garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna överlista vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.

 

 1. SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN MINDERÅRIGA?

 

Kort sagt: Vi samlar inte medvetet in uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år.

 

Vi begär inte medvetet uppgifter från eller marknadsför oss till barn under 18 år. Genom att använda tjänsterna intygar du att du är minst 18 år eller att du är förälder eller vårdnadshavare till en sådan minderårig och samtycker till att en sådan minderårig beroende person använder tjänsterna. Om vi får reda på att personuppgifter från användare under 18 år har samlats in kommer vi att inaktivera kontot och vidta rimliga åtgärder för att omedelbart radera sådana uppgifter från våra register. Om du får kännedom om uppgifter som vi kan ha samlat in från barn under 18 år, vänligen kontakta oss på dpo@cleverco.eu.

 

 1. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL INTEGRITET?

 

I korthet: I vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

 

I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, (ii) att begära rättelse eller radering, (iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och (iv) i tillämpliga fall, att få dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan göra en sådan begäran genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?”. ’ nedan.

 

Vi kommer att överväga och agera på alla förfrågningar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

 

Om du befinner dig inom EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

Om du befinner dig i Schweiz finns kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

 

Återkalla ditt samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?”. ’ nedan eller genom att uppdatera dina preferenser.

 

Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet och inte heller kommer det att påverka behandlingen av dina personuppgifter som sker på lagliga grunder, förutom samtycke.

 

Att avstå från marknadsföring och kampanjkommunikation: Du kan när som helst avregistrera dig från vår marknadsföring och reklamkommunikation genom att klicka på länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar, eller genom att kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges i avsnittet ”HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?”. ’ nedan. Du kommer då att tas bort från marknadsföringslistorna. Vi kan dock fortfarande kommunicera med dig – till exempel för att skicka dig servicerelaterade meddelanden som är nödvändiga för administrationen och användningen av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål.

 

Kontoinformation

 

Om du när som helst vill granska eller ändra informationen på ditt konto eller avsluta ditt konto kan du göra följande:

 •       Logga in i dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

När du begär att ditt konto ska avslutas kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och din information från våra aktiva databaser. Vi kan dock komma att behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra juridiska villkor och/eller uppfylla tillämpliga rättsliga krav.

 

Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster i våra tjänster. Om du vill välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra tjänster går du till http://www.aboutads.info/choices/.

 

 1. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT UNDVIKA SPÅRNING.

 

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer har en funktion eller inställning för att inte spåra (DNT) som du kan aktivera för att ange att du inte vill att data om din surfaktivitet på nätet ska övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och genomföra DNT-signaler färdigställts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad online. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av denna integritetspolicy.

  

 1. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DENNA POLICY?

 

Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande när det behövs för att följa relevanta lagar.

 

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat datum ”Revised” och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kan vi meddela dig antingen genom att på ett väl synligt sätt lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy ofta för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

 

 1. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

 

Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du kontakta vårt dataskyddsombud (DPO), Andreas Salomonsson, via e-post på dpo@cleverco.eu, via telefon på 048034355 eller via post till:

 

cleverco AB

Andreas Salomonsson

Mercuriusvägen 4C

Kalmar, Kalmar Län, 39351

Sverige

 

 1. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?

 

Baserat på de tillämpliga lagarna i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information som vi samlar in från dig, ändra den informationen eller radera den. För att begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information kan du besöka: integritet.kubes.se.

Supersnabb & enkel hosting

Hosting

Produkter

Support

Alla priser anges exkl. moms – © 2023 kubes är ett varumärke som ägs av cleverco AB

Upp till 79% rabatt

Utnyttja våra lägsta priser någonsin på utvalda  hosting-paket och tjänster.