Vi flyttar din hemsida helt gratis när du byter till oss.

HomeAnvändarvillkor

Användarvillkor

Senast uppdaterad 11 December 2022INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOREN
 2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
 3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER
 4. ANVÄNDARREGISTRERING
 5. AVGIFTER OCH BETALNING
 6. AVBESTÄLLNING
 7. FÖRBJUDEN VERKSAMHET
 8. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG
 9. BIDRAGSLICENS
 10. RIKTLINJER FÖR GRANSKNINGAR
 11. INKOMSTER
 12. FÖRVALTNING AV WEBBPLATSEN
 13. POLICY FÖR INTEGRITETSSKYDD
 14. INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN
 15. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING
 16. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT
 17. GÄLLANDE LAGSTIFTNING
 18. LÖSNING AV TVISTER
 19. RÄTTSEL
 20. ANSVARSFÖRKLARING
 21. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
 22. SKADESTÅNDSSKYLDIGHET
 23. ANVÄNDARDATA
 24. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER
 25. ÖVRIGT
 26. KONTAKTA OSS 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

 

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, personligen eller för en juridisk persons räkning (”du”) och cleverco AB, som bedriver verksamhet under namnet kubes (”kubes”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”), om din tillgång till och användning av webbplatsen kubes.se samt andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobilapplikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt kopplade till dessa (gemensamt kallade ”webbplatsen”). Vi är registrerade i Sverige och har vårt säte på Mercuriusvägen 4C, Kalmar, Kalmar Län 39351. Vårt momsregistreringsnummer är SE559357731401. Du godkänner att du genom att gå in på Webbplatsen har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av alla dessa användarvillkor, inklusive det användaravtal som publiceras på Webbplatsen och som är införlivade i dessa användarvillkor. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DET UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET FÖR DIG ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN.

 

Kompletterande villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att informera dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” i dessa användarvillkor, och du avstår från all rätt att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum då de reviderade användarvillkoren publiceras.

 

Den information som tillhandahålls på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller som skulle göra oss föremål för något registreringskrav i sådan jurisdiktion eller sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamma ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga.

 

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på webbplatsen. 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all källkod, alla databaser, funktioner, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (kollektivt kallat ”innehåll”) och de varumärken, servicemärken och logotyper som finns på webbplatsen (varumärkena) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i Sverige, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen ”i befintligt skick” endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas i något kommersiellt syfte utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd i förväg.

 

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen beviljas du en begränsad licens för att få tillgång till och använda webbplatsen och för att ladda ner eller skriva ut en kopia av en del av innehållet som du har fått tillgång till på rätt sätt enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig till och från webbplatsen, innehållet och varumärkena. 1. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

 

Genom att använda Webbplatsen försäkrar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar in kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har den juridiska kapaciteten och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du är inte minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du kommer inte att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda webbplatsen för olagliga eller otillåtna ändamål; och (7) din användning av webbplatsen kommer inte att bryta mot någon tillämplig lag eller förordning.

 

Om du tillhandahåller information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller delar av den). 1. REGISTRERING AV ANVÄNDARE

 

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, kräva tillbaka eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi efter eget gottfinnande anser att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande. 1. AVGIFTER OCH BETALNING

 

Vi accepterar följande betalningsformer:

 

-Visa

– Mastercard

– American Express

– Discover

– Faktura

 

Du kan behöva köpa eller betala en avgift för att få tillgång till vissa av våra tjänster. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla köp som görs via webbplatsen. Du samtycker vidare till att snabbt uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och utgångsdatum för betalkortet, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Vi fakturerar dig via ett onlinefaktureringskonto för inköp som görs via webbplatsen. Försäljningsskatt kommer att läggas till priset för köp enligt vad vi anser vara nödvändigt. Vi kan komma att ändra priserna när som helst. Alla betalningar ska ske i svenska kronor.

 

Du samtycker till att betala alla avgifter eller kostnader till de priser som då gäller för dina köp, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för alla sådana belopp när du gör ditt köp. Om ditt köp är föremål för återkommande avgifter samtycker du till att vi debiterar din betalningsmetod på en återkommande basis utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande avgift, tills du meddelar oss om din avbokning.

 

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller mottagit betalning. Vi förbehåller oss också rätten att neka en beställning som görs via webbplatsen. 1. AVBESTÄLLNING

 

Alla inköp är inte återbetalningsbara. Du kan när som helst avbryta din prenumeration genom att logga in på ditt konto eller kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Din uppsägning träder i kraft i slutet av den aktuella betalda perioden.

 

Om du är missnöjd med våra tjänster kan du skicka ett e-postmeddelande till support@kubes.se eller ringa oss på 048034355. 1. FÖRBJUDNA AKTIVITETER

 

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det som vi gör webbplatsen tillgänglig för. Webbplatsen får inte användas i samband med kommersiella aktiviteter, förutom de som uttryckligen stöds eller godkänns av oss.

 

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte:

 

 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att ta reda på känslig kontoinformation, t.ex. användarlösenord.
 • Omgå, inaktivera eller på annat sätt störa webbplatsens säkerhetsrelaterade funktioner, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av innehåll eller som upprätthåller begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller det innehåll som finns på den.
 • Att nedvärdera, skada eller på annat sätt skada oss och/eller webbplatsen enligt vår åsikt.
 • Använda information som erhållits från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller felaktigt beteende.
 • Använda webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Delta i otillåten inramning av eller länkning till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av stora bokstäver och spamming (kontinuerlig publicering av upprepad text), som stör någon annans oavbrutna användning av webbplatsen eller ändrar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 • Delta i någon form av automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data.
 • Ta bort upphovsrätten eller andra äganderättsliga meddelanden från något innehåll.
 • Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överföra (eller försöka ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv mekanism för insamling eller överföring av information, inklusive men inte begränsat till clear graphics interchange formats (”gifs”), 1×1 pixlar, webbuggor, cookies eller andra liknande anordningar (som ibland kallas ”spionprogram” eller ”passiva insamlingsmekanismer” eller ”pcms”).
 • Störningar, avbrott eller onödig belastning av webbplatsen eller nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller agenter som arbetar med att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 • Försöka kringgå åtgärder på webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomsten till webbplatsen eller någon del av webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller omvända någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av standardanvändning av sökmotorer eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera automatiserade system, inklusive, men inte begränsat till, spindlar, robotar, fuskverktyg, skrapor eller offline-läsare som har tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta otillåtna skript eller annan programvara.
 • Använda en inköpsagent eller inköpsombud för att göra inköp på webbplatsen.
 • Gör någon obehörig användning av webbplatsen, inklusive att samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk väg eller på annat sätt i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 • Använda webbplatsen som en del av ett försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.

 

 1. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

 

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka in, lägga upp, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrivelser, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (gemensamt ”bidrag”). Bidragen kan vara synliga för andra användare av webbplatsen och via webbplatser från tredje part. Alla bidrag som du skickar kan därför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller gör bidrag tillgängliga, försäkrar och garanterar du därmed att:

 • Skapandet, distributionen, överföringen, den offentliga visningen eller framförandet samt åtkomsten, nedladdningen eller kopieringen av dina bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i någon tredje parts äganderätt, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller moraliska rättigheter.
 • Du är skaparen och ägaren av eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtycken, befrielserna och tillstånden för att använda och ge oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen tillstånd att använda dina bidrag på det sätt som avses på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 • Du har skriftligt samtycke, befrielse och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina bidrag för att använda namnet eller bilden på varje sådan identifierbar enskild person för att möjliggöra inkludering och användning av dina bidrag på det sätt som anges på webbplatsen och i dessa användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller otillåten reklam, reklammaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 • Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, liderliga, liderliga, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vår bedömning).
 • Dina bidrag får inte förlöjliga, förlöjliga, nedvärdera, skrämma eller missbruka någon.
 • Dina bidrag används inte för att trakassera eller hota (i den juridiska betydelsen av dessa termer) någon annan person eller för att främja våld mot en specifik person eller klass av personer.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag kränker inte någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi eller som på annat sätt syftar till att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag innehåller inga stötande kommentarer som har samband med ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
 • Dina bidrag bryter inte på annat sätt mot, eller länkar till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.
 • All användning av webbplatsen i strid med ovanstående strider mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att din rätt att använda webbplatsen sägs upp eller avbryts.
 1. LICENS FÖR BIDRAG

 

Genom att lägga upp dina bidrag på någon del av webbplatsen beviljar du automatiskt, och du representerar och garanterar att du har rätt att bevilja oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, världsomspännande rättighet och licens för att hysa, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra, cachelagring, offentligt framförande, offentlig visning, omformatering, översättning, överföring, utdrag (helt eller delvis) och distribution av sådana bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) i vilket syfte som helst, kommersiellt, reklammässigt eller på annat sätt, och för att utarbeta avledda verk av, eller införliva sådana bidrag i andra verk, samt bevilja och auktorisera underlicenser av det föregående. Användningen och distributionen kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

 

Denna licens gäller i alla former, medier och tekniker som är kända eller utvecklas i framtiden och omfattar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i tillämpliga fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte har hävts på annat sätt i dina bidrag. 

 

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller den fulla äganderätten till alla dina bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller på något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att friskriva oss från allt ansvar och att avstå från att vidta rättsliga åtgärder mot oss med avseende på dina bidrag.

 

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra bidrag, (2) kategorisera om bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen och (3) förhandsgranska eller radera bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan förvarning. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina bidrag. 1. RIKTLINJER FÖR RECENSIONER

 

Vi kan erbjuda dig områden på webbplatsen där du kan lämna recensioner eller betyg. När du lägger upp en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) du ska ha förstahandserfarenhet av den person/enhet som recenseras, (2) dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiska, stötande eller hatiska ord, (3) dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionsnedsättning; (4) dina recensioner får inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet; (5) du får inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du får inte dra några slutsatser om lagligheten av ett beteende; (7) du får inte publicera falska eller vilseledande uttalanden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig positiva eller negativa.

 

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller ta bort recensioner, även om någon anser att recensioner är stötande eller felaktiga. Recensioner godkänns inte av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos någon av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inte ansvar för någon recension eller för några anspråk, skyldigheter eller förluster som följer av någon recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, ändra, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensionerna. 1. INLÄMNINGAR

 

Du bekräftar och godkänner att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen (”Inlämningar”) som du lämnar till oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag i alla lagliga syften, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana bidrag, och du garanterar härmed att alla sådana bidrag är original från dig eller att du har rätt att lämna sådana bidrag. Du samtycker till att det inte ska finnas någon möjlighet till regress mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina bidrag. 1. HANTERING AV WEBBPLATSEN

 

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för överträdelser av dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot någon som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive, men inte begränsat till, att rapportera en sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomsten till, begränsa tillgängligheten till eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) något av dina bidrag eller någon del av dem; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är alltför stora eller på något sätt belastar våra system, och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta webbplatsens korrekta funktion. 1. INTEGRITETSPOLICY

 

Vi bryr oss om din integritet och datasäkerhet. Läs vår sekretesspolicy: kubes.se/integritetspolicy. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som är införlivad i dessa användarvillkor. Observera att webbplatsen finns i Tyskland. Om du går in på webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som reglerar insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter och som skiljer sig från tillämpliga lagar i Tyskland, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Tyskland, och du samtycker till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Tyskland. 1. ÖVERTRÄDELSER AV UPPHOVSRÄTTEN

 

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som är tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart via kontaktinformationen nedan (”anmälan”). En kopia av ditt meddelande kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat det material som tas upp i meddelandet. Observera att du i enlighet med tillämplig lag kan hållas skadeståndsskyldig om du gör väsentliga felaktiga uppgifter i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du därför överväga att först kontakta en advokat. 1. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

 

Dessa användarvillkor ska fortsätta att gälla fullt ut medan du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER AVTAL SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MOT NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR PUBLICERAT.

 

Om vi avslutar eller avbryter ditt konto av någon anledning är det förbjudet för dig att registrera och skapa ett nytt konto i ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller en tredje parts namn, även om du agerar på tredje parts vägnar. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder.

 1. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande när som helst. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller upphörande av webbplatsen.

 

Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan drabbas av hårdvaru-, mjukvaru- eller andra problem eller behöva utföra underhåll i samband med webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst och av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av att du inte kan få tillgång till eller använda webbplatsen under en eventuell driftstopp eller avbrytande av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas så att vi är skyldiga att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med den. 1. GÄLLANDE LAGSTIFTNING

 

Dessa villkor regleras och tolkas enligt svensk lag, och tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om din vanliga vistelseort är inom EU och du är konsument, har du dessutom det skydd som ges dig genom obligatoriska bestämmelser i lagstiftningen i ditt bosättningsland. cleverco AB och du själv är båda överens om att underkasta er den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användningsvillkor i Sverige, eller i det EU-land där du är bosatt. 1. LÖSNING AV TVISTER

 

Informella förhandlingar

 

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaderna för alla tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje ”tvist” och kollektivt ”tvister”) som väckts av dig eller oss (individuellt en ”part” och kollektivt ”parterna”), är parterna överens om att först försöka förhandla om alla tvister (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan de inleder ett skiljeförfarande. Sådana informella förhandlingar inleds genom ett skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

 

Bindande skiljedomsförfarande

 

Alla tvister som uppstår mellan parterna i detta avtal ska avgöras av en skiljeman som ska väljas i enlighet med skiljedomsordningen och de interna reglerna för Europeiska skiljedomstolen, som ingår i Europeiska skiljedomscentrumet med säte i Strasbourg, och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljedom lämnas in, och vars antagande av denna klausul innebär att den godtas. Skiljedomstolen ska ha sitt säte i Kalmar, Sverige. Förhandlingsspråket ska vara svenska. Tillämplig materiell rätt ska vara svensk lag.

 

Restriktioner

 

Parterna är överens om att ett eventuellt skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter ska (a) inget skiljeförfarande förenas med något annat förfarande, (b) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att bli föremål för skiljeförfarande på grundval av en grupptalan eller att använda sig av förfaranden för grupptalan, och (c) det finns ingen rätt eller befogenhet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ kapacitet för allmänheten eller andra personer.

 

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

 

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljedomsförfarande: a) tvister som syftar till att upprätthålla eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter, b) tvister som rör eller uppstår på grund av påståenden om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning, och c) krav på föreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller ogenomförbar kommer ingen av parterna att välja att medla i en tvist som omfattas av den del av bestämmelsen som befinns vara olaglig eller ogenomförbar, och tvisten ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges som behöriga ovan, och parterna samtycker till att underkasta sig den domstolens personliga behörighet. 1. RÄTTELSER

 

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst och utan föregående meddelande. 1. ANSVARSFRISKRIVNING

 

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DEN ÄR TILLGÄNGLIG. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN, OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSONSKADOR ELLER EGENDOMSSKADOR, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRINGEN TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV EN TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÄLLER OSS BAKOM, GARANTERAR ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM PRESENTERAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONSERING, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. LIKSOM NÄR DET GÄLLER KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH VARA FÖRSIKTIG NÄR DET ÄR LÄMPLIGT. 1. BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHET

 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR BLIVIT INFORMERADE OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. TROTS ALLT MOTSATT I DETTA AVTAL KOMMER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG, OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT FORM AV TALAN, ALLTID ATT VARA BEGRÄNSAT TILL DET BELOPP SOM DU EVENTUELLT BETALAT TILL OSS UNDER DEN SEX (6) MÅNADER LÅNGA PERIODEN INNAN TALAN VÄCKTES. VISSA LAGAR I AMERIKANSKA DELSTATER OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG, KAN DET HÄNDA ATT VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE ANSVARSFRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. 1. ERSÄTTNING

 

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, krav eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av: (1) dina bidrag, (2) användning av webbplatsen, (3) brott mot dessa användarvillkor, (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor, (5) brott mot tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (6) skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit dig till via webbplatsen. Utan hinder av ovanstående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att ersätta oss, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med oss i vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna ersättning när vi får kännedom om dem. 1. ANVÄNDARUPPGIFTER

 

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen för att kunna hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter om din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som rör någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådana data, och du avstår härmed från alla rättigheter att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådana data. 1. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

 

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA REGISTER SAMT ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, förordningar eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt. 1. ÖVRIGT

 

Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa användarvillkor gäller i största möjliga utsträckning som lagen tillåter. Vi kan när som helst överlåta några eller alla våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga för förlust, skada, fördröjning eller underlåtenhet att agera som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses denna bestämmelse eller del av bestämmelsen kunna avskiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av övriga bestämmelser. Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande som skapas mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användningen av webbplatsen. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla invändningar som du kan ha på grund av den elektroniska formen av dessa användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att genomföra dessa användarvillkor. 1. KONTAKTA OSS

 

För att lösa ett klagomål om webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på följande adress:

 

cleverco AB

Mercuriusvägen 4C

Kalmar, Kalmar Län 39351

Sweden

Telefon: 048034355

info@cleverco.eu

Supersnabb & enkel hosting för din hemsida

Hosting

Produkter

Support

Alla priser anges exkl. moms – © 2024 kubes är ett varumärke som ägs av cleverco AB